Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

Các  khách hàng tại aquacitybh.com được chúng tôi cam kết bảo mật thông tin và không cung cấp cho bên thứ 3 trừ trường hợp được khách hàng yêu cầu. Bởi chúng tôi biết các thông tin mang tính riêng tư và thuộc về cá nhân mỗi khách hàng. 

Vơi sự uy tín và trách nhiệm của mình chúng tôi luôn cố gắng đảm bảo lữu trữ dữ liệu khách hàng cung cấp tại kho dữ liệu an toàn và được sử dụng đúng mục đích cam kết ban đầu. Trường hợp dữ liệu bị mất chúng tôi có trách nhiệm thông tin cho khách hàng và xử lý nhanh chóng.

Thông tin khách hàng chỉ được chúng tôi đưa ra khi được khách hàng yêu cầu nhằm phục vụ quá trình hoàn tất hồ sơ, thủ tục giao dịch hoặc trong trường hợp bất khả kháng do cơ quan chức năng có thầm quyền yêu cầu thực thi.

Sống xanh tại Aqua City

Những thông tin chúng tôi ghi nhận từ khách hàng gồm: Họ và tên khách hàng, số điện thoại liên hệ, email và yêu cầu của khách hàng.

Mục đích chúng tôi thu thập thông tin khách hàng:

  • Hỗ trợ tư vấn các thông tin liên quan đến dự án mà khách hàng quan tâm.
  • Hỗ trợ giải đáp thắc mắc.
  • Cung cấp thông tin liên quan đến dự án qua zalo/email theo yêu cầu.
  • Ghi nhận ý kiến, đánh giá của khách hàng.